grf

   
   

Velkommen til Aski

Aski har som formål å føre mennesker tilbake til arbeidslivet. Å være i arbeid er en viktig faktor for folk flest. Det har med selvrespekt, realisering av drømmer, mestring og personlig utvikling å gjøre. Kort sagt; livskvalitet.

Forutsetningene for deltakelse i arbeidslivet kan nok variere for ulike mennesker, men de aller fleste kan bidra med noe, bare forholdene blir lagt til rette.

Aski tilbyr arbeidssøkeren veiledning på vei mot arbeidslivet og arbeidstrening i reelle bedriftsmiljøer, enten hos oss selv eller ute i eksterne bedrifter. Våre egne virksomhetsområder er barnehagedrift, butikk, kjøkkenfornying, kopi & profilering, kontor, kantinedrift, budtjeneste og dataopplæring.

Aski ønsker å være en sentral aktør innenfor rekruttering til arbeidslivet og en døråpner for arbeidssøkeren.

Aski; et knutepunkt mellom arbeidsgiver og arbeidssøker!

Du finner oss på Bygnes ved Kopervik.

 

 

 

 

 

          
 

Følg Aski på Facebook
                                                                                                                    

Informasjon om cookies og personvernerklæring.