grf

 

   
                      
 

Vær med å skape en vinn-vinn historie!

Aski rekruttering har til enhver tid kontakt med topp motiverte arbeidssøkere som trenger en ny start i arbeidslivet.

Arbeidssøkerne kan være både godt kvalifiserte innenfor ulike fagområder og ufaglærte.

Ved hjelp av ulike virkemidler kan Aski tilby et unikt rekrutteringskonsept hvor du som arbeidsgiver gjennom en avtalt periode får rikelig anledning til å finne ut av om dette er riktig kandidat for din bedrift uten at det medfører lønnsutgifter. Ordningen gjelder også for deltidsstillinger.

Kvalifiserte veiledere fra Aski følger tett opp gjennom den avtalte perioden.

Ingen risiko for arbeidsgiver. Mulighet for arbeidssøker

Dette blir en tryggere form for rekruttering enn tradisjonell ansettelse ved hjelp av et kort intervju, i tillegg er den  kostnadsbesparende. Du betaler heller ikke noe til oss.

Dersom arbeidssøkeren likevel skulle vise seg å ikke være riktig kandidat for din bedrift avsluttes praksisplassen umiddelbart. Arbeidssøkeren har uansett opparbeidet nyttig erfaring til å bygge videre på, på veien mot arbeidslivet.

Ta kontakt med noen av oss for mer informasjon om ordningen. Send e-post.

Les mer i vår brosjyre om Askirekruttering.

Ta kontakt med oss neste gang du trenger en ny medarbeider.

Sjansen er stor for at vi har personen som matcher ditt bemanningsbehov.