grf


ATTFØRING NYTTER

Attføringsbedriftene – bred kompetanse og stort nettverk

Over hele landet finnes det attføringsbedrifter som har spesialisert seg på å hjelpe folk til å få og beholde et arbeid. I attføringsbedriften får arbeidssøkerne:

  • Skreddersydd arbeidstrening og kvalifisering
  • Hjelp til å skaffe seg jobb i ordinært arbeidsliv
  • Muligheter til å avklare egne arbeidsmuligheter
  • Varig tilrettelagt arbeid

De ulike attføringsbedriftene har egen produksjon av et stadig bredere spekter varer og tjenester som ofte er utgangspunkt for attføring. Men gjennom et bredt nettverk mot næringslivet ellers tilbys også arbeidstrening i ordinære bedrifter med tett oppfølging av attføringsbedriften. Hver enkelt attføringsbedrift besitter en unik tverrfaglig kompetanse av jobbveiledere med ulik teoretisk og praktisk bakgrunn.