grf


ATTFØRING NYTTER

Attføringsbedriftene – en bransjeorganisasjon i Servicebedriftenes Landsforening/NHO

Landets 100 attføringsbedrifter er tilsluttet Attføringsbedriftene i SBL, som igjen er en del av Næringslivets Hovedorganisasjon. Attføringsbedriftene fungerer komplementært i forhold til resten av næringslivet – i spenningsfeltet mellom velferdspolitiske mål og næringslivets krav til kompetent arbeidskraft.