grf


ATTFØRING NYTTER

Attføringsbedriftene har gode resultater

Bransjen formidler om lag 40 prosent til ordinært arbeidsliv og har en gjennomstrømming på 80 prosent. Attføring kan sammenlignes med alvorlig sykdom. Jo tidligere man griper inn, jo større er sjansen for å lykkes og jo mindre ressurser bruker man for å få et bra resultat.