grf

 

       
                   

Funksjonsvurdering

Funksjonsvurdering er rettet mot arbeidstakere som har slitt med et helseproblem og vært sykmeldt over lengre tid og hvor intern oppfølging på arbeidsplassen ikke har gitt resultat.

Målet med Funksjonsvurderingen er å finne alternative løsninger internt i den bedriften en allerede er ansatt. Dersom dette viser seg å være vanskelig vurderes gjerne alternative arbeidsplasser.

Arbeidstakeren får under Funksjonsvurderingen tett oppfølging av våre attføringskonsulenter via individuelle samtaler og veiledning og tilbud om utprøving i våre ulike avdelinger eller andre bedrifter.

Målsettingen er redusert sykefravær, økt mestring og arbeidsglede.

Du kan lese mer om Funksjonsvurdering i vår informasjonsfolder.

 

 

           
   

Funksjonsvurdering er et tilbud for ansatte i "Inkluderende Arbeidsliv"-bedrifter - såkalte IA bedrifter. Les mer om  inkluderende arbeidsliv her.

Kontaktperson

Bente Marit Waage Jakobsen bmwj@aski.no 920 29 635