grf


   
     

Postadresse:

Pb 1033,
4294 Kopervik

Telefon: 52 85 66 77 (sentralbord)

Besøksadresse:

Fotvegen 13, Bygnes

E-post:

post@aski.no

Org.nr: 926 733 036

              

Åpningstider: 

Administrasjon alle dager fra 0800 til 1530 

Kjøkkenglede mand.,tisd. onsd. og  fred. fra 0800 til 1530. Torsd.  fra 0800 til 1800.
Lørd. stengt

Kopi og Profilering alle dager fra 0800 til 1530.

                                                                                                                                                          
Preben Svendsen
Daglig leder

Telefon: 906 30 690
E-post: ps@aski.no
         
 
Mary Ann Lund 
Barnehageleder


Telefon: 52 85 54 05
Mobil: 993 80 339 
E-post: mal@aski.no
Kari Tove Jensen 
Kontorleder

Telefon: 52 85 66 77
Mobil: 908 52 687
E-post: ktj@aski.no
Jan Mathiesen
Avdelingsleder
Kopi&profil/Kjøkkenglede

Mobil: 924 17 411
E-post: jm@aski.no
Jon Inge Nilsen
Leder Europris

Telefon: 52 85 20 55
Mobil: 901 09 292
E-post: jin@aski.no

 

Bente Marit Waage Jakobsen
Fagsjef

Mobil: 920 29 635
E-post: bmwj@aski.no