grf
     
           

Oppfølging

Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for personlig bistand til å beholde eller komme i lønnet arbeid.

Oppfølgingstiltaket er rettet mot deg som har eller er uten arbeidsforhold, men som har behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby.

Aski har veiledere som kan støtte og motivere deg på veien mot å realisere målet om  arbeid. Det er NAV som sammen med deg vurderer om du har behov for oppfølging.

Du kan få praktisk bistand til:

  • Jobbverksted med utforming av CV og søknad
  • Intervjutrening
  • Å finne egnede arbeidsoppgaver utover det som er prøvd
  • Tilrettelegging av arbeidssituasjon
  • Karriereveiledning