grf


  

Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid gir personlig vekst, følelse av å være til nytte og en økonomisk trygghet for hver enkelt. Det ligger mye bortkastet talent i unødvendig uføretrygding. Ingen burde bli avskrevet selv om man har havnet utenfor ordinært arbeidsliv.

Yrkesrettede tiltak kan handle om:

  • Å få hjelp til å finne og dyrke fram talent man kanskje tror man ikke har.
  • Å se muligheter i stedet for begrensninger.
  • Å få mulighet til å prøve seg i arbeidslivet med tett oppfølging og veiledning slik at man lettere skal få og beholde jobb.

For noen blir resultatet et comeback i arbeidslivet, for andre blir det kanskje et første møte.

 

 
Bente Marit Waage Jakobsen bmwj@aski.no
920 29 635
Ann Elin Isaksen aei@aski.no
459 03 793

Mona Elin Aarø

mea@aski.no
957 95 428
Oddbjørg Øygarden ooy@aski.no
415 11 882
Lina Godal lg@aski.no
459 00 430
Elin Lewin Holten elh@aski.no
477 08 751
Anne Karen Sørensen aks@aski.no
934 69 099
Cathrine Djupevik Olsen cdo@aski.no
459 09 137
Kristin Leiknes Nag kln@aski.no
406 99 059
May Anita Langåker mla@aski.no
488 43 270
Hilde Vikra hv@aski.no
459 00 432
Tonje Snyen ts@aski.no 482 23 650
Veronica Djønne vd@aski.no 962 29 579
Svein Åke Solli saas@aski.no 930 84 982